Vajinusmus

VAJİNUSMUS
 
Vajinismus, kadın istemesine rağmen penis, parmak ya da herhangi bir nesne ile vajinal penetrasyon esnasında kalıcı ya da tekrarlayıcı zor­luk olmasıdır. Bunun nedeni vajenin dış üçte birini kaplayan perine kaslarında tekrarlayıcı veya kalıcı istemsiz kasılmaların olmasıdır. Vajinismus gerçek ya da hayali vajinal penetrasyon esnasmda istemsiz olarak ortaya çıkan bir reflekstir. Bu genel olabilir; bu durumda kadm vajene hiçbir şey yerleştiremez ya da duruma bağlı olabilir; kadın tampon kullana­bilir, pelvik muayeneyi tolere edebilir fakat ilişkiye giremez. Vajinismusu olan pek çok kadında normal cinsel istek vardır, vajinal lubrikasyon ve orgazm gerçekleşir, fakat ilişkiye giremezler. Vajinismus primer olabilir; kadm hiçbir zaman ilişkiye gireme­miştir, ya da sekonder olabilir; bu da çoğunlukla edinilmiş disparoniye bağlıdır. Bazı çiftler yardım almadan yıllarca bu zorlukla başa çıkabilirler. Ge­nellikle çocuk istekleri olduğunda ya da ilişkilerini daha iyileştirmeye karar verdiklerinde doktora baş­vururlar. Vajinismus kadınların yaklaşık %1’ini et­kiler.

Vajinismus geçmişte yaşanılan cinsel travma ya da taciz, ağrılı bir pelvik muayene ya da ağrılı bir ilk cinsel ilişki sonucunda koşullanarak oluşmuş bir ce­vap olabilir. Dini inançlar, cinsel yönden olumsuz yetiştirilme ya da cinsel uyum problemlerine bağlı olarak gelişebilir. Vajinismusu olan kadınların ço­ğunda penetrasyondan aşırı derecede bir korku mevcuttur, vajen anatomisi ve boyutu ile ilgili yan­lış bir kanıya sahiptirler. Vajenlerinin çok küçük ol­duğuna ve içeriye bir şey yerleştirmeye çalışmanın ciddi fiziksel hasar vereceğine inanırlar.
Vajinismus çok nadiren de olsa tıbbi durumlar­dan kaynaklanabilir. Dikkatli bir pelvik muayene ile hasta endometriosis, kronik pelvik inflamatuar has­talık, parsiyel imperfore himen ve vajinal stenoz açısından incelenmelidir. Mümkünse partnerin ya­nında yapılan bir pelvik muayene, doktorun normal kadm anatomisi konusunda çifti eğitmesine ve int- roitus ve vajenin boyutu ile ilgili yanılgıları ortadan kaldırmasına yardımcı olacaktır. Çoğu vajinismus olgusu psikofizyolojik nedenlerden kaynaklanmak­tadır ve buniara cerrahi uygulanmamalıdır. Cerrahi, parsiyel imperfore himen ve diğer önemli endikasyonlann olduğu durumlarda uygulanmalıdır.ankarada muaynehanesi bulunan jinekolog doktor Meltem Erhan vajinusmus ,vajinusmus Ankara ,kızlıkzarı ,kızlıkzarı Ankara ,kürtaj,kürtaj Ankara ve diğer tüm kadın doğum konularında silere rehber olacaktır.

Vajinismus tedavisi koşullanma sonucu oluşan istemsiz vajinal kasılmaları yok etmeye yöneliktir.
•     Kadına kendi anatomisine daha alışık olması ve cinsellik sırasmda daha rahat olması için yardım edilir.
•     Vajinal penetrasyon olacağmı anladığında gevşemesi için teknikler öğretilir.
•     întroitusu çevreleyen kaslar üzerinde kontrol sahibi,olması için Kegel egzersizlerini yap­ması önerilir.
•     Vajinal dilatör kullanması öğretilir.
 
Ankarada muaynehanesi bulunan jinekolog op. Dr.Meltem Erhan kızlık zarı,kızlıkzarı Ankara,kürtaj,kürtaj Ankara,küretaj,küretaj Ankara vajen estetiği,vajen estetiği ankara ,gebelik,gebelik takibi,cinsel istek azalması ,gebelik takibi Ankara ,ağrılı cinsel ilişki,ağrılı ilişki Ankara ve diğer tüm kadın doğum konularında daha geniş bilgi için muaynehaneden iletişime geçiniz .
Tel   : 0312-4663929     0312-4671037
  • 1968 Yılında Ankara ‘da doğdu . İlköğrenimini Ankara Alparslan ilkokulu , orta ve lise eğitimini   Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde tamamladı.
    Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki  eğitimini 1984- 1990 yılları arasında tamamlayarak mezun oldu...

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Cad./bestekar Sok. No:76 D:9 Çankaya/Ankara
HARİTA
2015 Opr.Doktor.Meltem ErhanTüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA